Warmtenet is toch echt de oplossing

13756883685 8 13 FD Warmtenet is toch echt de oplossing

Column uit Het Financieele Dagblad van 5 augustus door Klaas de Jong over de toepassing van warmtenetten in industrie en glastuinbouw. De column is een reactie op een opiniestuk van Paul Kengen in dezelfde krant op 26 juli.

Paul Kengen schrijft in het FD van 26 juli als reactie op mijn artikel over het energieakkoord (FD 18 juli) dat warmtenetten niet de oplossing zijn, omdat nieuwe woningen energieneutraal worden en warmtenetten onrendabel zouden zijn. Maar waarom zouden we warmtenetten beperken tot woningen?

Warmtenetten zijn voor energieneutrale woonwijken best relevant, maar de grote klappers zijn te halen in industrie en glastuinbouw.

Dat is geen fantasie. Recente industrieprojecten zijn het stoomnet van Groningen Seaports, de stoomleiding van Twence naar AkzoNobel in Hengelo en het Botleknet van Stedin. De primeur in de glastuinbouw was voor een warmtenet op aardwarmte in IJsselmuiden.

Green Well Westland startte dit jaar met een warmtenet waar negen bedrijven op zijn aangesloten. Kwekerij Ammerlaan in Pijnacker levert aardwarmte aan collega's, maar ook aan het zwembad en een scholengemeenschap.

ECN heeft berekend dat de meeste vormen van duurzame warmte per eenheid energie veel minder subsidie nodig hebben dan elektriciteit. De kosten van groene stroom zullen dramatisch toenemen als men afziet van groene warmte, want het aandeel duurzaam in de elektriciteitsproductie moet dan naar 80% om op het totale eindverbruik van energie 16% duurzaam te halen. Dan zijn dure opties nodig en grote investeringen in het net.

Klaas de Jong is directeur Energieprojecten.com

Download als pdf