Nederlands nieuws

 • Stichting Warmtenetwerk zoekt freelance journalisten en redacteurs

  We zijn op zoek naar freelance journalisten en redacteurs die ons team kunnen versterken. Uiteraard zal de journalist inhoudelijke kennis moeten hebben over de warmtesector en de energietransitie, maar is het ook van belang dat hij of zij ervaring heeft met het nieuwswaardig neerzetten van gerelateerde onderwerpen.

 • Ontwikkeling richtlijn warmtemeting

  Onder de paraplu van Stichting Warmtenetwerk hebben ruim 20 medewerkers van warmtebedrijven, warmteproducenten, afnemers van warmte, meetbedrijven en fabrikanten van warmtemeters de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een richtlijn warmtemeters. De doelstelling is om deze aan te bieden aan het ministerie van EZK, te transformeren naar officiële “meetcode warmte” en in de warmtewet te laten aanwijzen. 

 • Masterplan Aardwarmte en versnelling uitrol warmtenetten

  Op 28 mei ontving Ed Nijpels het Masterplan Aardwarmte Nederland. De ambities zijn hoog: 50 Petajoule in 2030 en meer dan 200 in 2050! Platform Geothermie, DAGO, Warmtenetwerk en staatsbedrijf EBN, de opstellers  van het rapport met steun van McKinsey en de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, zien een sterke groei van warmtenetten als essentieel voor de benutting van aardwarmte. Een

 • Masterplan Geothermie

  Eind maart is het project Masterplan Geothermie van start gegaan. Het Masterplan wordt gemaakt voor een samenwerkingsverband van DAGO, Platform Geothermie, Warmtenetwerk, EBN en de ministerie  van EZK en BZK.McKinsey is betrokken bij het opstellen van het plan dat een groei beoogt van van 3 PJ in 2017 naar 50 PJ in 2030 en 200 PJ in 2050. 
  CE Delft, IF Technology en Berenschot hebben gekeken naar de plaatsen waar diepe aardwarmte mogelijk is.

 • Green Deal Aardgasvrije Wijken

  Op 8 maart tekenden de ministers Kamp en Plasterk en staatssecretaris Dijksma met dertig colleges van B&W, alle twaalf provinciebesturen, de netbeheerders Enduris, Enexis, Alliander, Stedin en Rendo, Netbeheer Nederland en VNG een Green Deal die voortvloeit uit de Energieagenda en het Klimaatakkoord van Parijs: versnelling van de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. 

  Een aantal organisaties waaronder de stichting Warmtenetwerk heeft deze Green Deal als partner ondertekend en heeft daarmee haar steun toegezegd aan de partijen in de overeenkomst. 

 • Presentaties bijeenkomst Warmtetafel

  Wegens de grote belangstelling zijn er twee rondes gedaan over de Warmtetafel. De presentaties van de laatste bijeenkomst op 20 februari in Eneco World zijn nu beschikbaar:

  Tjalling de Vries (EZ): Energieagenda en warmtetafels

  Stan de Ranitz: Transitie naar open warmtenetten

  Maike Akkers: Business Case

  Arno van Gestel: Aantrekkelijkheid van warmte 

  Gijs de Man: Integrale afweging

Meer nieuws

Agenda Nederland

Geen komende agendapunten

Meer komende evenementen