Nederlands nieuws

 • Masterplan Geothermie

  Eind maart is het project Masterplan Geothermie van start gegaan. Het Masterplan wordt gemaakt voor een samenwerkingsverband van DAGO, Platform Geothermie, Warmtenetwerk, EBN en de ministerie  van EZK en BZK.McKinsey is betrokken bij het opstellen van het plan dat een groei beoogt van van 3 PJ in 2017 naar 50 PJ in 2030 en 200 PJ in 2050. 
  CE Delft, IF Technology en Berenschot hebben gekeken naar de plaatsen waar diepe aardwarmte mogelijk is.

 • Green Deal Aardgasvrije Wijken

  Op 8 maart tekenden de ministers Kamp en Plasterk en staatssecretaris Dijksma met dertig colleges van B&W, alle twaalf provinciebesturen, de netbeheerders Enduris, Enexis, Alliander, Stedin en Rendo, Netbeheer Nederland en VNG een Green Deal die voortvloeit uit de Energieagenda en het Klimaatakkoord van Parijs: versnelling van de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. 

  Een aantal organisaties waaronder de stichting Warmtenetwerk heeft deze Green Deal als partner ondertekend en heeft daarmee haar steun toegezegd aan de partijen in de overeenkomst. 

 • Presentaties bijeenkomst Warmtetafel

  Wegens de grote belangstelling zijn er twee rondes gedaan over de Warmtetafel. De presentaties van de laatste bijeenkomst op 20 februari in Eneco World zijn nu beschikbaar:

  Tjalling de Vries (EZ): Energieagenda en warmtetafels

  Stan de Ranitz: Transitie naar open warmtenetten

  Maike Akkers: Business Case

  Arno van Gestel: Aantrekkelijkheid van warmte 

  Gijs de Man: Integrale afweging

 • Ecorys onderzoekt marktmodellen warmtesector

  Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan bureau Ecorys opdracht gegeven om onderzoek te doen naar marktmodellen die de warmtesector kunnen ondersteunen om de gewenste groei van warmtenetten te realiseren. De opdracht past in het kader van het Programma Warmte.

 • Reorganisatie Energiedirecties EZ

  Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken gaat voor de sector energie naar een nieuwe organisatie. De nieuwe structuur is het antwoord op de uitdagingen van het Energieakkoord, de daling van de aardgaswinning en de EU-plannen voor een Energie-Unie. 

 • reactie bestuur WN op Warmtevisie

  In zijn Warmtevisie geeft minister Henk Kamp een uitstekende analyse van de rol die warmte moet spelen om onze afhankelijkheid van aardgas als warmtebron terug te dringen en de energievoorziening te verduurzamen. Het aandeel van restwarmtebenutting en duurzame warmte moet “in de toekomst aanzienlijk omhoog”, aldus Kamp. Een kwantitatief doel is nog niet duidelijk omschreven, maar in de tekst wordt gesproken over 20 % van de woningen: een potentieel dat 1 á 2 miljoen woningequivalenten omvat. 

Meer nieuws

Agenda Nederland

Geen komende agendapunten

Meer komende evenementen